Lietuvių / Rusų žodynas

šturmo grupė rusiškai

Karybos žodynas
1) выстрел
AiškinimaiKarybos žodynas
- laikina formuotė atskiriems atsparos punktams ir atspariosioms ugniavietėms blokuoti ir naikinti jų šturmo metu; dalinio kovos rikiuotės sudedamoji dalis pralaužiant įtvirtintąjį rajoną ir šturmuojant miestą. Paprastai sudaro pėstininkų kuopa, pastiprinta keliais tankais, artilerijos pabūklais, liepsnosvaidžiais, 1-2 minuotojų skyriais.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z