Lietuvių / Rusų žodynas

grupė rusiškai


dkt.
1) группа
2) гнездо
Karybos žodynas
1) группа
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) vaizdingoji reikšmė группа
Išraiškos/posakiai
grupės vadovas- групповод
grupė žmonių- группа людей
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- grup-ė
- keletas greta esančių daiktų, žmonių ar gyvulių: Namų g. Studentų g. Būti ~ėje.
- visuma asmenų, kuriuos jungia bendri interesai, reikalai ir kt.: Visuomeninė g. Smogiamoji kariuomenės g.
- spec. panašių ypatybių elementų aibė, visuma: Metalų, anglies, riebalų g. . Algebrinė g.
Karybos žodynas
- 1) laikinas junginių, dalinių, padalinių ir pavienių karių kovinis vienetas, pavaldus vienai vadovybei ir atliekantis kurias nors užduotis operacijos metu. Sausumos kariuomenėje gali būti sudaromos operatyvinės, artilerijos, šturmo, dengimo ir kt. g.; 2) visumos sąvoka, pvz., kariuomenės grupė; 3) etatinė formuotė, pvz.: armijų g., lauko artilerijos g.; 4) kovos rikiuotės dalis, pvz., JAV – bataliono taktinė g.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z