Lietuvių / Rusų žodynas

žygis rusiškai


dkt.
1) жужелица
2) акция
3) шаг
4) кампания
5) предприятие
6) пробег
7) ход
8) переход
9) поход
10) марш
Karybos žodynas
1) бинокль
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) поход
2) мера
3) поступок ; действие
4) подвиг
5) daugiskaita домашняя работа
6) zoologija жужелица
Išraiškos/posakiai
karo žygis- военный поход, кампания
imtis žygių- 1) предпринять шаги; 2) принимать меры
pėsčiųjų žygis- 1) пеший поход; 2) пеший переход
turistinis žygis- 1) туристский поход; 2) туристический поход
pergalės žygis- победное шествие
kariuomenė žygyje- войско на походе
žygio draugas- походный товарищ
darbo žygis- трудовой подвиг
ji visus žygius apeina- она выполняет все домашние работы
kitą žygį- в следующий раз
tuo pačiu žygiu- 1) попутно; 2) за один раз; 3) одним разом
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- žyg-is
- kariuomenės, laivyno ar kito ko judėjimas iš vienos vietos į kitą: Dienos ž. .
- kelionė, reisas: Dėl menkniekio nevertas toks ž.
- kampanija, karo veiksmai: Karo ž.
- pastangų reikalaujantis veiksmas: Drąsus, didvyriškas ž. Neapgalvotas ž. Imtis ~ių pažeistoms teisėms atgauti.
- sykis, kartas: Kitą ~į būsi gudresnis. Tuo pačiu ~iu ir šį reikalą atlik. Valgis tik tam ~iui.
- ppr. dgs. šnek. apyvoka, ruoša, namų darbai: Jai visi ~iai reikia apeiti .
- zool. grakštus, judrus naktinis vabalas: Didysis ž. . Akiuotasis ž. . Plaukuotasis ž. . ~ iai dgs. zool. panašių vabalų šeima
Karybos žodynas
- organizuotas padalinių, dalinių, junginių judėjimas voromis mašinose arba pėsčiomis keliais arba keliūtėmis į jiems nurodytus rajonus; atvykti privalu laiku ir pasirengus vykdyti kovos užduotis. Žygiuojama fronto link, išilgai jo, tolyn nuo jo; gresiant arba negresiant susidurti su priešu; priešui panaudojus arba galint panaudoti MNG. Žygiuojama kuo slapčiau, geriausia naktį, toli užnugaryje galima ir dieną. Pagr. žygio rodikliai: maršruto ilgis, jo įveikimo laikas, skirtų maršrutų skaičius ir judėjimo juostos plotis, paros žygio nuotolis, vidutinė voros judėjimo sparta . Padaliniui žygiuoti skiriamas vienas maršrutas, junginiui – 1-2 maršrutai arba judėjimo juosta. Kovos sąlygomis žygiuojama didžiausia sparta. Kas 3-4 žygio valandas skiriamos pertraukėlės pavalgyti, pailsėti, technikai patikrinti. Junginiai žygiuoja žygio rikiuote, kuri sustatoma atsižvelgiant į galimą poreikį greitai persirikiuoti į prieškovinę arba kovos rikuotę. Remiantis vado sprendimu rengiamas žygio įsakymas, žvalgyba, žygio sauga, apsauga nuo MNG, maskuotė, inžinerinis, techninis ir užnugario aprūpinimas, komendanto tarnyba. Žygio vadavietė juda arba pagr. pajėgų voros priekyje, arba paskui avangardą; užnugario vadavietė – techninio aprūpinimo ir užnugario dalinių voros priekyje. Ryšiai palaikomi komendanto tarnybos judriosiomis priemonėmis; padaliniuose – regimaisiais ir garso signalais. Radijo stotys dirba priėmimo režimu; parengtos perduoti gausimiems nurodymams. Kariuomenės judėjimas kontroliuojamas reguliavimo punktuose; tolimāsis ž. – žygis didesniu negu paros nuotoliu. Tankai ir kt. sunkioji technika gali būti vežami vilkikais. Voros sudaromos iš vienodu greičiu judančių mašinų. Paros žygio paskutinis tarpsnis – dienos poilsis, kuriam iš anksto numatomi rajonai. Po 3-5 parų žygio skiriama para poilsio. Į poilsio rajonus iš anksto atgabenami degalai, tepalai ir kt.; veržlłsis ž. – kiek galima greitesnis sausumos kariuomenės padalinių žygis nedideliu atstumu iš anksto duotoms arba netikėtai iškilusioms kovos užduotims vykdyti. V.ž. vyksta pėsčiomis – pramaišiui bėgte ir žengte. Greitis 8-9km/h, su palengvinta amunicija – 10-12km/h. Taip pat tai vienas iš kariuomenės fizinio rengimo metodų.
Sinonimų žodynas
- žygiuotė; pažygys; požygis; marširuotė; maršas; kampanija
- žr. kelionė

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z