Lietuvių / Rusų žodynas

žiūrėti rusiškai

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) облюбовать
2) отнестись
3) относиться
4) смотреть
5) выглядывать
6) взирать
7) блюсти
8) глядеть
9) высмотреть
10) досмотреть
11) рассматривать 
12) соблюдать
13)  высматривать
14) проглядеть
15)  беречь
16) следить
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) глядеть ; смотреть
2) присматривать ; смотреть
3) относиться
Išraiškos/posakiai
žiūrėti pro langą- 1) смотреть через окно; 2) смотреть в окно
žiūrėti į akis- смотреть в глаза
žiūrėti pjesę- смотреть пьесу
žiūrėti į laikrodį- смотреть на часы
žiūrėti į veidrodį- смотреть в зеркало
žiūrint iš šalies- глядя со стороны
žiūrėti vaikus- присматривать за детьми
draugiškai į ką žiūrėti- дружелюбно относиться к кому-либо
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- žiūrė-ti, žiūri, ~jo
- turėti nukreipus kur akis, norint pamatyti: Ž. kam į veidą, į akis. Piktai, šnairomis, iš padilbų ž. Ž. pro langą. Žiūri, bet nemato. Ar jau tu ~jai šitą filmą? Javai gražu ž. .
- prk. būti nukreiptam į ką: Langai ~jo į sodą. Saulė žiūri pro langą.
- paisyti, stebėti: Nežiūri, ką kiti apie jį pamanys. Nežiūrėk pigumo, bet gerumo. ~k, kad daugiau taip nedarytum!
- turėti susidarius nuomonę: Rimtai, lengvabūdiškai ž. į gyvenimą. Žiūri į juos kaip į priešus.
- tirti: Gydytojas žiūri ligonį.
- laukti, tikėtis: Iš jo nežiūrėsiu nieko. Vis iš mano rankų žiūri.
- saugoti, rūpintis, tvarkyti: ~k namų, nelakstyk pakiemiais. Jis žiūri tvarkos. Pamotė jo nežiūrėjo. Visi tik žiūri, kaip išsisukti. Agurkai jau žiūrimi . Kada ~si mano rašinį? ~ jimas ~ tojas, ~toja dkt.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z