Lietuvių / Rusų žodynas

yra rusiškai

Taip pat žr. irti būti

I dkt.
1) суть
2) налицо
3) есть
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- būti, yra , buvo
- turėti būtį, reikštis tikrovėje, egzistuoti: Pasaulis yra begalinis. Ar pieno dar yra? Nebėra šieno. Nėra namų be dūmų .
- gyventi, laikytis: Buvo trys broliai. Ji dabar būva pas dukterį.
- turėti užėmus kur vietą, stovėti, gulėti: Ten buvo kalvė. Karvės būna tvarte. Vietoje būdamas ir akmuo apželia .
- lankytis, apsilankyti: Vakar buvau pas seserį. Ar esi buvęs Latvijoje?
- trukti, tverti: Nuėjo ir ilgai būva.
- vykti, dėtis: Kas buvo, žinome, o kas bus ne. Esamasis, būtasis , būsimasis laikas . Būsimos dienos.
- atsitikti, pasitaikyti: Visaip esti žmonėse. Būna ir šitaip. Kas buvo, tai pražuvo .
- eina pagalbiniu veiksmažodžiu, sudarant sudurtinius laikus: Buvau beeinąs, bet susilaikiau. Buvo pradėję snigti. Kur jis būtų prapuolęs? Buvo gautas pranešimas. Mes jau būsime grįžę.
- eina sudėtinio tarinio jungtimi: Jis yra mokytojas. Naktis buvo tamsi. Žiburiai iš tolo buvo matyti. : Buvęs nebuvęs . Kur buvęs, kur nebuvęs . buvimas 2 irti, yra , iro
- skaidytis į dalis, byrėti, griūti: Pamatai yra. Jungiamasis audinys yra .
- leistis iš siūlių, rykšti: Siūlė jau irsta. Maišas yra, grikiai byra .
- bjurti, blogėti : Ligonio sveikata baigia i.
- prk. krikti, gesti: Jų vienybė pradėjo i. Nervai yra. irimas

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z