Lietuvių / Rusų žodynas

vadavietė rusiškai


išr.
1) командный пункт
2) диспетчерский пункт
Karybos žodynas
1) наставление
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) командный пункт
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- vadavietė vieta, iš kurios vadovaujama
Karybos žodynas
- specialiai įrengta ir aprūpinta techninėmis priemonėmis vieta , iš kurio vadas ir štabo karininkai vadovauja kovos veiksmams ir pasirengimui jiems. V. yra šios: pagrindinės, priešakinės, atsarginės, užnugario ir pagalbinės v.; sausumos kariuomenės padaliniuose – stebėjimo v.; laivyne – laivo, flagmano ir laivyno vadavietės. V. būna judriosios ir stacionariosios. Judriosios v. įrengiamos štabo mašinose, lėktuvuose, sraigtasparniuose, traukiniuose, greitai surenkamuose ir išardomuose įrenginiuose ir statiniuose. Stacionariosios v. įrengiamos atspariuosiuose požeminiuose ir antžeminiuose statiniuose. V. perkėlimas planuojamas ir vykdomas atsižvelgiant į susidariusią padėtį, o pagr. vadavietės – tik su aukštesnio štabo leidimu ir nesutrikdant ryšių su pavaldiniais, kaimynais ir aukštesniu štabu. Apie perkėlimą tuoj pat jie visi informuojami. Dar žr. pagrindinė v., stebėjimo v., atsarginė v., priešakinė v., užnugario v., pagalbinė v.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z