Lietuvių / Rusų žodynas

ugnies schema rusiškai

Karybos žodynas
1) система огня
Karybos žodynas
- grafinis kovos dokumentas, kuriame nurodomi orientyrai, priešo išsidėstymas, būrio ugnies juosta ir papildomi šaudymo sektoriai, kuopos ir būrio sutelktosios ugnies ir ugnies užtvarų ruožai, stebėjimo vadavietės, būrio vado vieta ir kt. U.s. gynyboje sudaro taip pat granatsvaidžių būrio vadas ir pristato bataliono vadui.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z