Lietuvių / Rusų žodynas

rastas rusiškai

raštas rusiskai


dkt.
1) узор
2) решка
3) записка
4) письменность
5) письмо
6) бумага
7) бумажка
8) грамота
9) писание
10) рисунок
11) отношение
12) лист
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) грамота
2) письмо
3) отношение
4) бумага ; грамота
5) почерк
6) узор
7) daugiskaita сочинения ; труды
Išraiškos/posakiai
raštu- 1) в письменной форме; 2) письменно, в письменном виде
rinktiniai raštai- избранные сочинения
garbės raštas- почётная грамота
mokytis rašto- учиться грамоте
egzaminas raštu- письменный экзамен
kovo dešimtos dienos raštas- отношение от десятого марта
sutarties raštas- договорная грамота
paskolos raštas- ссудная грамота
jis gavo iš valdybos raštą- он получил бумагу из управления
gaunamasis raštas- входящая бумага
šneka kaip iš rašto- говорит как по-писаному
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- rašt-as
- kalbą žyminčių ženklų sistema: Garsinis, arba raidinis, r. ~o ženklai, istorija. Graikų, lotynų, lietuvių r.
- mokėjimas rašyti, raštingumas, išsilavinimas: ~ą mokėti, ~o mokyti. Iš didelio ~o išėjo iš krašto .
- kas parašyta; tekstas: Šviesi naktis, nors ~ą skaityk. Pranešti ~u. Kalba kaip iš ~o .
- teisinis ar šiaip raštinės dokumentas: Reikalų r. Gauti, išsiųsti ~ą. Padaryti, surašyti, patvirtinti ~ą. Padėkos r. Turim ~us į visus kraštus .
- tarm. laiškas: Ar atleisi nors ~ą, toli išvažiavęs? Nesulaukia mergužėlė nuo mylimo ~o.
- rašysena: Aiškus, lygus r.
- audinio, medienos, akmens, odos, ledo ir kitokios medžiagos piešinys, marginys: Gražus staltiesės r. Tautiniai ~ai.
- spec. rankų pirštų ir delnų odos linijos: Lankinis, kilpinis, apvalusis r.
Sinonimų žodynas
- žr. rašysena
- žr. marginys

rąstas rusiskai

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) бревно
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) бревно
Išraiškos/posakiai
guli kaip rąstas- лежит как бревно
rąstai- 1) круглый лес; 2) круглый лесоматериал
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- rąst-as nukirstas ir nugenėtas medis: Storas r. Pušiniai ~ai. ~us traukia, veža iš miško. Tašo ~ą. Kojos kaip ~ai
Sinonimų žodynas
- sienojas; sienmedis

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z