Lietuvių / Rusų žodynas

pertaisymo mechanizmas rusiškai

Karybos žodynas
1) механизмы перезаряжания
AiškinimaiKarybos žodynas
- ginklo parengimo kitam šūviui veiksmus atliekantis mechanizmas. Pagr. jo dalys: spyna, padaviklis, tūtų ištrauktukas ir išmestukas, pertaisymo greitintuvas ir šaudmenų padavimo iki spynos slankiojimo linijos mechanizmas. Šios dalys ir mechanizmai gali veikti kaip atskiri mechanizmai arba būti spynų dalimis. Automatinio šautuvo arba pistoleto p.m. veikia taip: šūvio metu atsiradusių parako dujų dalis arba atatrankos jėga stumia spyną atgal; prie spynos pritvirtintas ištrauktukas ištraukia iššauto šovinio tūtą; traukiama tūta atsitrenkia į išmestuką ir išlekia lauk; spyna šliauždama toliau užtaiso skeliamąjį mechanizmą; į laisvą spynos slankiojimo liniją įstumiamas iš dėtuvės kitas šovinys; suspaustos grąžiklio spyruoklės veikiama spyna juda atgal ir į lizdą įstumia šovinį. Dar žr. grąžiklis.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z