Lietuvių / Rusų žodynas

įvykti rusiškai


1) осуществиться
2) произойти
3) совершиться
4) случиться
5) свершиться
6) сбыться
7) состояться
8) стрястись
9) статься
10) оправдаться
11) разыграться
12) быть
13) исполниться
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) состояться ; совершиться ; произойти ; совершаться ; происходить
2) осуществляться ; исполниться ; исполняться
Išraiškos/posakiai
įvykęs faktas- совершившийся факт
susirinkimas įvyks rytoj- совещание состоится завтра
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- įvyk-ti, ~sta, ~o atsitikti, pasidaryti: Kasdien ~sta daugybė įvykių. ~o tai, ko niekas nelaukė. Susirinkimas neįvyko. Jo pranašavimai neįvyko
Sinonimų žodynas
- žr. atsitikti

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z