Lietuvių / Rusų žodynas

gulėti rusiškai


1) лежать
2) почивать
3) залечь
4) сидеть
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- gulė-ti, guli, ~jo
- visu kūnu būti ant ko horizontalioje padėtyje, virtėti: Jis guli lovoje, ant sofos. Šuo guli ant žemės. Piemuo guli ant pilvo. ~si nieko neturėsi . Rugiai guli kaip patalas .
- nakvoti: Kur mieste ~si?
- sirgti: Jis jau seniai guli. ~jau strėnomis.
- turėti vietą, būti kur : Knyga guli ant stalo. Laukuose dar vanduo guli. Vietoje ~damas, ir akmuo apželia .
- laikytis prigludusiam: Nauji drabužiai jam prastai guli. Plaukai lygiai guli . ~ jimas
Sinonimų žodynas
- tysoti ; virtėti ; gulėti kur sutingus; drybsoti ; dryboti ; bambsoti ; driunėti ; bimbsoti ; brinksoti ; baksoti ; dūbsoti ; kėpsoti ; kėpšoti ; klaksoti ; pampsoti ; pėpsoti ; plempsoti ; plumpsoti ; ringsoti ; rytėti ; tekšoti ; takšoti ; stimpsoti ; timpsoti ; tipsoti ; tvirsoti

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z