Lietuvių / Rusų žodynas

giesmė rusiškai


dkt.
1) песнопение
2) песня
3) песнь
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) песнь
Išraiškos/posakiai
sena giesmė- старая песня
jo giesmė atgiedota- 1) его песенка спета; 2) его песня спета
giesmių giesmė- 1) песнь песней; 2) песнь песен
tą pačią giesmę traukti- 1) петь одну и ту же песню; 2) тянуть одну и ту же песню; 3) заладить
guIbės giesmė- лебединая песня
durų giesmė- скрип дверей
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- giesm-ė
- giedamas muzikos kūrinys : Giesmes gieda. ~ių knyga.
- iškilminga daina, himnas: Tautos g. Pergalės g.
- tam tikras poezijos kūrinys ar jo dalis, skyrius: Rolando g. Iliados yra 24 giesmės.
- paukščio suokimas, čiulbėjimas: Klausosi paukščių ~ių. : Giesmę atgiedoti . Savo giesmę giedoti
Sinonimų žodynas
- žr. daina
- žr. čiulbesys

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z