Lietuvių / Rusų žodynas

galva rusiškai


dkt.
1) кочан
2) вилок
3) башка
4) голова
5) котелок
6) глава
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) голова ; башка
2) глава
3) рассудок ; ум ; голова ; разум
4) головка
Išraiškos/posakiai
turėti galvoje- 1) подразумевать; 2) разуметься; 3) учесть; 4) иметь в виду, учитывать
įsikalti į galvą- 1) забрать в голову; 2) забрать себев голову; 3) забрать себе в голову; 4) вбить себе в голову; 5) вдолбить себе в голову
galvos skausmas- головная боль
iki gyvos galvos- до конца жизни, пожизненно
miesto galva- городской голова
linktelėti galva- кивнуть головой
ateiti į galvą- 1) заблагорассудиться; 2) вздуматься; 3) придуматься; 4) втемяшиться; 5) прийти в голову; 6) прийти в на ум; 7) прийти на ум, взбрести в голову
sukti galvą- 1) кружить голову; 2) ломать голову; 3) крутить голову
sukti galvą- 1) кружить голову; 2) ломать голову; 3) крутить голову
cukraus galva- голова сахару, сахарная голова
nuo galvos iki kojų- с головы до ног
kopūsto galva- кочан
valstybės galva- глава государства
eik nuo mano galvos- отвяжись от меня
pamesti galvą- 1) очуметь; 2) теряться; 3) потерять голову; 4) потерять голову, растеряться
galvos apdangalas- головной убор
išeiti iš galvos- 1) сойти с ума, помешаться; 2) свихнуться; 3) спятить с ума
padėti galvą- сложить голову, погибнуть
mano galva- по моему мнению
kratyti galvą- качать головой
ištrinkti kam galvą- задать перцу кому-либо
dėtis į galvą- 1) мотать на ус; 2) мотать себе на ус; 3) запоминать, принимать во внимание; 4) обращать внимание, запоминать; 5) беспокоиться, волноваться
galvomis eiti- 1) ходить на голове, озорничать; 2) шалить, проказничать
šeimoje – septynios galvos- в семье – семь голов
gera galva- умная голова
žmogus su galva- человек с головой
galvos darbas- умственный труд
ką jūs turite galvoje tai sakydamas?- что вы понимаете под этим?
aguonos galva- маковая головка
sukasi galva- голова кружится
galvą aukštyn!- не падай духом!:
prikišti galvą- поплатиться жизнью
guldyti galvą- голову давать на отсечение
neimti į galvą- не принимать близко к сердцу, не обращать внимания
katorga iki gyvos galvos- пожизненная каторга
po mano galvos- после моей смерти
laiduoti galva- 1) ручаться головой; 2) ручаться головой, давать голову на отсечение
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- galv-a
- viršutinė ar priekinė kūno dalis: Pasukti galvą Skauda galvą . Peržvelgė jį nuo ~os iki kojų . Eina plika galva . Visa galva aukštesnis.
- šnek. atskiras žmogus: Šeimynos yra septynios galvos.
- prk. protas, išmanymas; mintis: Reikia ~os tokiam darbui. Neišneša g. Neišeina iš ~os tas įvykis. Šovė į galvą ten nueiti. Vyras su galva . Kas ~oje, tas ir ant liežuvio .
- vyresnysis, viršininkas: Šeimos g. Valstybės g.
- apvalus koks daiktas; apvali storesnė daikto dalis; viršūnė, viršus: Kopūstai suka galvas. Aguonos g. Linų galvos. Šaukšto, grėblio, kirvio g. Kojinės g. prakiuro. Šonkaulio, šlaunikaulio g. . Jau žolė kiša galvą . : Ant ~os lipti . Aukštai galvą nešti . Be ~os palikti . G. ant pečių . G. apsisuko . Galvą baladoti . ~omis eiti . Galvą ėsti . Galvą guldyti . Galvą išbaladoti . Galvą išėsti . Galvą kasytis . Galvą kraipyti . Galvą laužyti . Galvą lenkti . Galvą maišyti . ~oje maišytis . G. neneša . ~os neskauda . Galvą nukabti . Galvą nulenkti . Galvą nutrūkti . Galvą lankstyti . Galvą padėti . Galvą pakelti . Galvą pakrapštyti . Galvą pamesti . G. pramušta . Galvą priglausti . Galvą prikaisti . Galvą purtyti . Galvą sukti . Galvą sumaišyti . Galvą susukti . Galvą trūkti . Galvą turėti . ~oje turėti . Į galvą ateiti . Į galvą dėtis . Į galvą eiti . Į galvą imti . Į galvą lįsti . Į galvą mušti . Į galvą pulti . Į galvą sėsti . Į galvą smegti . Į galvą šauti . Iki gyvos ~os . Iš ~os . Iš ~os eiti . Iš ~os išdulkėti . Iš ~os išvaryti . Kas ~oje . Po ~os . Prie ~os . Stačia galva . Už ~os grobstytis
Sinonimų žodynas
- smegeninė ; makaulė ; makauza ; buožė ; apuokas ; guogė ; kuogė ; kaušė ; kramė ; kramaulė ; kvaukė ; labuonė ; smagalvė
- žr. protas
- žr. atmintis
- žr. vadovas

Panašūs vertimai: abejodamas kraipo galvą apsisuko galva apsisuko galva apsisuko galva atkraginta galva atlošti, atkraginti galvą davė kaip kirvapente per galvą didumo sulig galva dingtelėjo į galvą dingtelėti, kvoštelėti, toptelėti, ateiti į galvą galva buvo nukarusi ant krūtinės galva buvo nusvirusi ant krūtinės galva išsikišo iš vandens galva kaip rėtis galva kaip švino pripilta galva nedirba galva neišneša, galvoje netelpa, negaliu suvokti galva plinka galva plyšta galva sukasi galva susimaišė, galvoje susimaišė galva susisuko, galvoje susimaišė galva svaigsta galva tvirtai laikėsi ant trumpo kaklo galvą aukštyn! galvą guldau galvą išūžti galvą į kilpą kišti, pačiam lįsti į pavojų galvą kasyti galvą nuleidęs galvą padėti, žūti galvą paguldyti, pakloti, žūti galvą pakrapštyti, pagalvoti, pasvarstyti galvą palydėti galvą pasukti, pagalvoti, pasvarstyti galvą perskaudėjo galvą priglausti, rasti prieglobstį galvą prisilaužyti, prisukti sau galvą galvą trinkti galvą trūkti garbanota galva gera galva girta galva glostyti vaikui galvą guIdyti galvą guldyti galvą imti į galvą imti kinknoti galva imti kinkuoti galva išbaIzginti galvą išėsti galvą iškvaršinti galvą ištrinkti galvą ištrinkti kam galvą ištrūkti galvą įkalti į galvą įsidėmėti, įsidėti į galvą įsidėti į galvą įsikalti į galvą įsikalti sau į galvą įsisopo galva įstrigti į galvą jam toptelėjo į galvą jis įgaravo galvą jis kištelėjo pro langą galvą jis visai nusikamavo, jam apsisuko galva kaip jam ateis į galvą kalti į galvą karšta galva kaulo galva kilstelėti galvą kinkuoti galvą kopūsto galva kraipyti galvą krastelėti galvą kratyti galvą kraujas muša į galvą kraujas mušė jam į galvą kraujas plūsta į galvą kraujas suplūdo į galvą kraujas šoko į galvą kraujas šoko jam į galvą kraujas tvinktelėjo jam į galvą kraujo priplūdo į galvą kresnoti galvą krestelėti galvą kvailas kaip avies galva kvaršinti galvą laiduoti galva laužyti galvą laužyti sau galvą lempa pakabinta ties galva linguoti galvą linkčioti galva linkčioti galvą linktelėti galva lįsti į galvą lyg švino pripilta galva maišyti kam galvą man apsvaigo galva man įskaudo galva man pradėjo skaudėti galvą man skauda galvą man susvaigo galva mano galva miesto galva mušti į galvą neateina į galvą neatėjo į galvą neimti į galvą nukarti galvą nukirsti galvą nuleisti galvą nulenkti galvą nunarinti galvą nunerti galvą padėti galvą padėti pagalvį po galva padėti priegalvį po galva pagarbiai nulenkti galvą paglostyti galvą paguIdyti galvą pakratyti galvą palaužyti galvą palenkti galvą palinguoti galva pamesti galvą panarinti galvą panarinti, panerti galvą papurtyti galvą pasidėsiu pagalvę po galva pasivilgyti galvą pavojuje jis sutriko, pametė galvą per kvailą galvą persiskelti galvą plika galva plikai nukirpti galvą pradėti kratyti galvą praskelti galvą praskelti kam galvą prikalbėti pilną galvą prikimšti kam galvą prikišti galvą prikvaršinti galvą protingai, išmaningai, su galva protingai, su galva puikauti, vaikščioti iškėlus galvą purtyti galvą skarele apmuturiuoti galvą skauda kaklą, skausmas persiduoda į galvą skausmas nusmelkė galvą skausmas persmelkė galvą smogti vėzdu per galvą strigti į galvą suduoti per galvą sugaruoti galvą sugauti galvą sukasi galva sukti galvą sukti sau galvą sumaišyti galvą sunki galva supainioti, sumaišyti galvą susisuks tau galva susišlapinti galvą susukti galvą šauti į galvą šeimos galva šviesi galva toptelėjo į galvą trenkti į galvą trinkti galvą turėti galvą užlošti galvą užversti galvą vaikščioja plika galva valstybės galva veikti savo galva vynas jam trenkė į galvą vynas muša į galvą vynas trenkia į galvą žmogus su galva
Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z