Lietuvių / Rusų žodynas

akys rusiškai

Taip pat žr. akyti akis

dkt.
1) глаз
Sinonimų žodynas
- dgs.
- vyzdžiai ; žvalguonės ; kukulainės ; žiūreklės ; baltosios ; veizėtuvai ; veizolai ; žlibės ; spangės ; žabalės

Panašūs vertimai: akys apraibo akys apsiblausė akys apsiprato tamsoje akys apteko ašaromis akys apžiIpo nuo saulės šviesos akys ašaroja nuo dūmų akys ašarų pritvinko akys atsakė akys atsimerkė akys atsivėrė akys drūžta akys ėmė bėgioti akys griūva akys iš kaktos lenda akys ištįso bežiūrint akys kibirkščiavo pykčiu akys krypo į paukščius akys limpa akys lipa iš kaktos akys nebemato akys nušvito džiaugsmu akys padėro akys paplūdo ašaromis akys paraudo nuo verkimo akys pasruvo ašaromis akys prisipildė ašarų akys pritvinko ašarų akys raibsta akys riba akys silpnėja akys spindi džiaugsmu akys spinduliuoja akys spinduliuoja meilumu akys sulipo akys suspindėjo džiaugsmu akys suvilgo nuo ašarų akys sužaižaravo akys sužibėjo smalsumu akys švytėjo džiaugsmu akys tavaruoja akys temsta akys užgeso akys užputo akys užsimerkė akys užtino akys užvirto, akys stulpu stovi akys žaižaravo pykčiu akys žėri akys žiba akys – sielos veidrodis alavinės akys apsiblaususios akys apsiblaususios akys apsiblaususios akys ašarojančios akys ašarotos akys atmerktos akys baimės didelės akys blandžios akys blausios akys didelės išsprogusios akys drėgnos akys drumstos akys drumzlios akys giedros akys giliai įdubusios akys godžios akys išsprogusios akys iššokusios akys išvirtusios akys įdėmios akys įdubusios akys karščiuojančios akys man superšėjo akys margsta akys mėlynos akys mieguistos akys mirkčioja akys negyvos akys nereginčios akys padėrusios akys paraudusios akys pasmėlusios akys pilkos akys prasimerkė akys praviros akys pražiuro akys primerktos akys pūpsančios akys regios akys regios, aštrios akys rudos akys rusvos akys sakališkos akys spindulingos akys spinduliuojančios akys stiklinės akys svajingos akys šypsančios akys šuniškos akys toliaregės akys traiškanotos akys užmiegotos akys užpurtusios akys užsisvajojusios akys užverktos akys visaregės akys žydros akys žvaIgios akys žvairos akys žvitrios akys žalios akys
Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z